რეპორტინგი

2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება და აუდიტის დასკვნა

  • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტირებული დასკვნა
  • ბალანსი
  • საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება
  • მოგება-ზარალის ანგარიშგება
ჩამოტვირთვა

ფილიალები