ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სტანდარტული 1 თვიანი

ფიზიკური პირი
სესხის ვალუტა-ლარი
სესხის თანხა მინ. 55 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა 1 თვე
მსესხებლის ასაკი მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი 1,5%დან
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-18% დან
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-40,75%-დან
სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%
 

ფილიალები