ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სტანდარტული 1 თვიანი

ფიზიკური პირი
სესხის ვალუტა-ლარი
სესხის თანხა მინ. 55 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი
სესხის ვადა 1 თვე
მსესხებლის ასაკი მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი
ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი- 2%
წლიური საპროცენტო განაკვეთი-24%
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-26,8%
ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%
 

ფილიალები