ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სტანდარტული 1 თვიანი

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი 

სესხის ვადა    1 თვე   მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-1,4%       

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-16,8%    

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-18,43%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი 

სესხის ვადა    1 თვე   მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-1,4%       

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-16,8%    

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-18,43%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

ფილიალები