ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სტანდარტული 3 თვიანი

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა-3 თვე    

მსესხებლის ასაკი -მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი      

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-2,5%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-30%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-34.09%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი 3 თვეში    

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა-3 თვე    

მსესხებლის ასაკი -მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი      

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-2,5%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-30%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-34.09%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი 3 თვეში    

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

ფილიალები