ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი საშეღავათო პერიოდით

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი 

სესხის ვადა    1 თვე  

მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-1,8%       

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-21,6%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-24,24%-დან

საშეღავათო პერიოდი-15 დღე        

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე            0.27% 

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

 

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  მინ. 50 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი 

სესხის ვადა    1 თვე  

მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-1,8%       

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-21,6%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-24,24%-დან

საშეღავათო პერიოდი-15 დღე        

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე            0.27% 

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

 

 

ფილიალები