ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი პორტირება

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა-ლარი

სესხის თანხა  მინ. 200 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა    1 თვე  

მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი      პირველი თვე 1%, შემდეგი თვეები 1,4%   

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-16,4%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-12,87%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

 

 

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა-ლარი

სესხის თანხა  მინ. 200 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა    1 თვე  

მსესხებლის ასაკი       მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი  

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი      პირველი თვე 1%, შემდეგი თვეები 1,4%   

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-16,4%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-12,87%-დან

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეში

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე-0.27%

 

 

ფილიალები