ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი კლებადი გრაფიკით

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა ლარი

სესხის თანხა   მინ. 500 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა      მინ. 3 თვე - მაქს. 36 თვე            

მსესხებლის ასაკი         მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი      

სესხის ძირის და პროცენტის გადახდა-ყოველთვიურად   

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-24%            

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-26,85%-დან   

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეშ

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.27%

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა ლარი

სესხის თანხა   მინ. 500 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა      მინ. 3 თვე - მაქს. 36 თვე            

მსესხებლის ასაკი         მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი      

სესხის ძირის და პროცენტის გადახდა-ყოველთვიურად   

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-24%            

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-26,85%-დან   

სმს მომსახურების საფასური-0,5 ლარი თვეშ

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.27%

 

ფილიალები