ოქრო კლებადი გრაფიკით

 სესხის თანხა: 500- 50 000 ლარამდე;

 მინიმალური ასაკი: 20 წელი; მაქსიმალური ასაკი შეზღუდული არ არის;

 სესხის ვადა: : მინ:3 თვე; მაქს: 36 თვე (3წელი);

 სესხის გატანის საკომისიო: 0%;

 წინსწრებით დაფარვის საკომისიო: 0%;

 ჯარიმა: ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დარჩენილი ძირი თანხის 0,4%

 სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 27 %

 

 სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი წლიური 30,67% -დან

ფილიალები