იპოთეკური სესხი

 

შეგიძლიათ ისარგებლოთ ორი ტიპის იპოთეკური სესხით:

 

1. ფიქსირებული პროცენტით.

 

მსესხებელი იხდის მხოლოდ პროცენტს ყოველთვიურად,სესხის თანხის 2% და ძირს ფარავს სურვილისამებრ,სასესხო ხელშეკრულების ვადის ბოლომდე. 

 

2. ანუიტეტური სესხი(წლიური 24%) როდესაც გრაფიკის მიხედვით შემოსატანი თანხით იფარება ძირიც და პროცენტიც.

 

სესხის პირობები:

სესხის თანხა: 3000-50000 ლარამდე.

სესხის ვადა: 3-84 თვე(7წელი)

სესხის გატანის საკომისიო: 0%

სესხის დამტკიცების საკომისიო: 1,5%

წინსწრებით დაფარვის საკომისიო: 0%

ჯარიმა: ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0,4% გრაფიკით გათვალისწინებული შემოსატანი თანხის. 

 

სესხის ასაღებად ეწვიეთ ''გოა კრედიტის'' ნებისმიერ ფილიალს.

სესხი გაიცემა 20 წლიდან.სესხის ასაღებად საჭიროა კლიენტმა წარმოადგინოს უძრავი ქონების ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით 2 37 15 15

ფილიალები