ვერცხლით უზრუნველყოფილი სესხი

 

ფიზიკური პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  -მინ. 40 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა    -1 თვე            

მსესხებლის ასაკი-მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი                   

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    2%

60 ლარი - 119 ლარი  2.50%

120 ლარი და ზევით  3%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    24%

60 ლარი - 119 ლარი  30%

120 ლარი და ზევით  36%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    40.23%

60 ლარი - 119 ლარი  42%

120 ლარი და ზევით  43.26%

სმს მომსახურების საფასური-0.5 ლარი თვეში       

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე            -0.27%

 

 

 

იურიდიული პირი

სესხის ვალუტა-ლარი          

სესხის თანხა  -მინ. 40 ლარი - მაქს. 100,000 ლარი

სესხის ვადა    -1 თვე            

მსესხებლის ასაკი-მინ. 18 წელი - მაქს. შეუზღუდავი                   

ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    2%

60 ლარი - 119 ლარი  2.50%

120 ლარი და ზევით  3%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    24%

60 ლარი - 119 ლარი  30%

120 ლარი და ზევით  36%

წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი-

40 ლარი - 59 ლარი    40.23%

60 ლარი - 119 ლარი  42%

120 ლარი და ზევით  43.26%

სმს მომსახურების საფასური-0.5 ლარი თვეში       

ჯარიმა ვადაგადაცილებულ დღეზე            -0.27%

 

ფილიალები