სიახლეები

უკან 17მაი

იპოთეკური სესხი კლებადი გრაფიკით 2%!

იპოთეკური სესხი კლებადი გრაფიკით 2%.

ისარგებლეთ ორი ტიპის სესხით:

1)ფიქსირებული პროცენტით. მსესხებელი იხდის მხოლოდ პროცენტს ყოველთვიურად,სესხის თანხის 2% და ძირს ფარავს სურვილისამებრ,სასესხო ხელშეკრულების ვადის ბოლომდე.

2)ანუიტეტური სესხი(წლიური 24%) როდესაც გრაფიკის მიხედვით შემოსატანი თანხით იფარება ძირიც და პროცენტიც.

ფილიალები